Algemene Voorwaarden Voor de Klant

Algemene Voorwaarden Voor de Klant

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG LEEST VOORDAT U WWW.CAMPSITED.COM GEBRUIKT, OMDAT UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE AAN DEZE VOORWAARDEN ONDERHEVIG IS.

1. Diensten

Campsited is de handelsnaam van Ecommodation Lab Limited, een bedrijf opgericht onder de wetten van Ierland (bedrijfsregistratienummer 532145) met statutaire zetel in The Digital Hub, 10 – 13 Thomas Street, Dublin 8, Ierland, en we bieden een boekingsservice, waarmee u accommodatie op campings en/of aanvullende reisdiensten (de “Diensten”) kunt boeken bij accommodatie-aanbieders (“Accommodatie aanbieder”), via de website www.campsited.com/en (de “Site”). Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) die van toepassing zijn op het gebruik van de Site en de Diensten. Alle vermeldingen naar “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Voorwaarden verwijzen naar de exploitant van de Site, Ecommodation Lab Limited.

1.2 Door de Site en/of de Diensten te gebruiken (zelfs als een gewone bezoeker) bevestigt u dat u akkoord gaat met de Voorwaarden. U bevestigt dat u oud genoeg bent om de Site legaal te gebruiken, een contract aan te gaan en bindende wettelijke verplichtingen te creëren voor eventuele aansprakelijkheid waarmee u geconfronteerd kunt worden als gevolg van uw gebruik van de Site.

1.3 Houd er rekening mee dat de Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen variëren zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld en dat u na een dergelijke wijziging met uw voortgezet gebruik van de Site en/of de Diensten de nieuwe Voorwaarden automatisch aanvaardt. U dient deze voorwaarden elke keer dat u de site bezoekt te controleren op eventuele wijzigingen en we raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken als en wanneer uw boeking(en) worden gedaan.

1.4 Als u deze Voorwaarden niet accepteert, gebruik deze Site dan niet en doe geen boeking via de Site.

1.5 Wij bieden, bezitten of exploiteren zelf geen accommodatie of reisdiensten en door op de Site te boeken, stemt u ermee in een contract aan te gaan met de Accommodatieverschaffer en niet met onze Site, die alleen optreedt als tussenpersoon voor de Accommodatieverschaffer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een boeking die via onze Site is gedaan. Als er zich een probleem voordoet met uw accommodatie of andere reisdiensten, dient u contact op te nemen met de Accommodatieverschaffer.

2. Gebruik van Campsited

2.1 Om sommige van de Diensten of functies op de Site te gebruiken, moet u verschillende persoonlijke gegevens verstrekken. In ruil voor het gebruik van de Site en het profiteren van de Services, stemt u ermee in om waar nodig waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken.

2.2 Wanneer u de Diensten gebruikt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. We zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op de Site te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in elektronische communicatie van ons te ontvangen en erkent u dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten die stellen dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn, tenzij dwingende wetten van toepassing zijn die een andere specifieke vorm van communicatie vereisen.

3. Boekingen en betaling

3.1 Bij het boeken via de Site, moet u uw creditcard- of bankpasgegevens invoeren om een ​​aanbetaling te doen (“de Aanbetaling”). De Aanbetaling wordt berekend als een percentage van de totale waarde van de transactie met de Accommodatieverschaffer. Het Aanbetalingsbedrag wordt bepaald door elke Accommodatieverschaffer. De Borg zal worden afgetrokken van de totale kosten van uw verblijf. Als uw boeking vlak voor uw incheckdatum wordt gemaakt, kan de Accommodatieverschaffer betaling van het totale bedrag voor de boeking eisen. Alle creditcardbetalingen voor alle boekingen (met uitzondering van boekingen gemaakt bij Accommodatie-aanbieders in het VK en Ierland) gaan rechtstreeks naar de Accommodatie-aanbieder via een beveiligde betalingsservice genaamd Payline.

3.2 Voor boekingen die bij Accommodatie-aanbieders in het VK en Ierland worden gedaan, moet u ook transactiekosten betalen voor elke boeking die via ons worden gedaan, die worden berekend als 2,4% van de totale waarde van de Aanbetaling plus € 0,24 (“de Transactiekosten”). De Transactiekosten worden in rekening gebracht door onze externe betalingsprovider ‘Stripe’ om de betaling te verwerken. Houd er rekening mee dat de Transactiekosten kunnen variëren naar goeddunken van ‘Stripe’.

3.3 Wanneer een boeking is bevestigd, ontvangt u een bevestigingsmail.

3.4 Hoewel we eisen dat Accommodatie-aanbieders de volledige prijs van de boeking weergeven, kunnen we niet absoluut garanderen dat de prijs die op de Site wordt weergegeven de totale prijs is, inclusief alle belastingen en heffingen, en de Accommodatie-aanbieder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de prijs van de boeking. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot enige poging van een Accommodatieverschaffer om op het moment van betaling extra belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen te heffen als aanvulling op de weergegeven prijs en uw enige regress in dit verband zal bij de Accommodatieverschaffer zijn.

3.5 De ​​verwijsnummers op de boekingsbevestiging moeten worden vermeld in alle vragen of in een annulering van de boeking wanneer u contact met ons of de Accommodatieverschaffer moet opnemen.

3.6 U stemt ermee in dat de Accommodatieverschaffer contact met u kan opnemen om de boeking te bevestigen en, indien verzocht door de Accommodatieverschaffer in overeenstemming met hun reserveringsbeleid, het resterende bedrag van uw boeking te betalen vóór uw aankomst bij hun accommodatie. Een andere mogelijkheid is dat u de verantwoordelijkheid krijgt om de Accommodatieverschaffer bij aankomst bij hun accommodatie de kosten van de boeking te betalen, alsmede eventuele aanvullende diensten die met de Accommodatieverschaffer zijn overeengekomen.

3.7 We raden u ten zeerste aan om bij de Accommodatieverschaffer de exacte voorwaarden waaronder de Accommodatieverschaffer de accommodatie en eventuele diensten aan u ter beschikking stelt, te checken en te verifiëren.

3.8 Alle boekingen die via onze Site worden gedaan, zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Accommodatieverschaffer. Hoewel we verwachten dat dit een zelden zal voorkomen, dient u er rekening mee te houden dat een Accommodatieverschaffer zich het recht voorbehoudt om gasten de toegang te weigeren en/of een boeking op elk moment naar eigen goeddunken te annuleren zonder enige aansprakelijkheid, als zij menen dat de gasten zich asociaal gedragen of de goede werking van hun accommodatie, de veiligheid of de reputatie ervan nadelig beïnvloeden. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige door u geleden schade of verlies van welke aard dan ook, als gevolg van of in enig opzicht verband houdend met het door de Accommodatieverschaffer weigeren van toegang tot de accommodatie of het annuleren van de boeking in dergelijke omstandigheden, behalve dat u mogelijk recht heeft op restitutie van de Aanbetaling in overeenstemming met clausule 4.2.

4. De Verplichtingen van Campsited

4.1 Elke annulering van uw boeking moet bij ons of rechtstreeks bij de Accommodatieverschaffer worden gedaan.

4.2 In het geval dat u uw boeking annuleert in overeenstemming met de boekingsvoorwaarden van de Accommodatieverschaffer en binnen een toegestaan tijdsbestek gespecificeerd door de Accommodatieverschaffer:

(a) u heeft recht op restitutie. We kunnen echter niet garanderen dat de Accommodatieverschaffer de door u betaalde bedragen aan de Accommodatieverschaffer zal terugbetalen. Dit is uiteindelijk een zaak tussen u en de Accommodatieverschaffer.

4.3 Als u uw boeking annuleert, buiten het toegestane tijdsbestek dat door de Accommodatieverschaffer is gespecificeerd, kan de Accommodatieverschaffer u naar eigen goeddunken een restitutie verlenen voor sommige of alle aan hen betaalde bedragen en we raden u aan hun annuleringsbeleid in dergelijke omstandigheden opnieuw te bekijken.

4.4 Als u niet op de overeengekomen inchecktijd arriveert, kan dit resulteren in de annulering van uw gehele boeking en in dergelijke omstandigheden hebben wij en de Accommodatieverschaffer het recht om respectievelijk de Aanbetaling en door u betaalde bedragen vast te houden.

4.5 Als u geen juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekt, in overeenstemming met Clausule 2.1, hebben wij en/of de Accommodatieverschaffer het recht om uw boeking te annuleren en de Aanbetaling en/of andere door u betaalde bedragen vast te houden, zonder enig regress op respectievelijk ons of de Accommodatieverschaffer.

4.6 Wij raden u ten zeerste aan om een passende reisverzekering af te sluiten om (onder andere) onverwachte annuleringen te dekken.

5. Beoordelingen en gedrag op de site

5.1 We kunnen u toestaan ​​om beoordelingen, opmerkingen, suggesties, ideeën, vragen of andere informatie op de Site in te dienen met betrekking tot uw verblijf bij een Accommodatieaanbieder (“de Inhoud”), zolang de Inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend is, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of aanstootgevend of anderszins schadelijk, naar onze absolute discretie, voor de Accommodatieverschaffer, ons of enige derde partij. De inhoud zal niet bestaan ​​uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam” of deze bevatten. Het is u niet toegestaan ​​om iets te verzenden dat, naar onze mening, ons bedrijf schaadt of andere gebruikers, inclusief de Accommodatieverschaffer, beledigt.

5.2 U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden. We behouden ons het recht voor om de inhoud te verwijderen of te bewerken en we zijn hiervoor in het geheel niet aansprakelijk. Als u van mening bent dat inhoud van derden op of geadverteerd op de Site een lasterlijke verklaring bevat, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op de Site.

5.3 De Accommodatieverschaffer heeft uw contactgegevens en kan contact met u opnemen om verdere vragen over uw ervaringen te stellen, om deze te helpen verdere verbeteringen aan te brengen.

5.4 Het is u niet toegestaan ​​iets te doen dat op enigerlei wijze de werking van de Site en de Diensten kan verstoren, noch is het u toegestaan ​​iets te doen dat het gebruik van de Site en de Diensten voor een andere gebruiker zou verstoren.

5.5 Hoewel we het gedrag van de gebruikers van de Site niet kunnen controleren, is het een overtreding van deze Voorwaarden om andere personen lastig te vallen, te beschimpen of te schaden, of om contact op te nemen met, reclame te maken voor, verzoeken te doen aan of te verkopen aan een gebruiker of persoon zonder dat zij hier voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

6. Aansprakelijkheid en disclaimers

6.1 Wij zijn de tussenpersoon van de Accommodatieverschaffer en zijn geen partij in het contract tussen u en de Accommodatieverschaffer betreffende het verstrekken van accommodaties of reisdiensten. We hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de voorwaarden van uw contract met de Accommodatieverschaffer en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden alle verklaringen, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins hierbij uitgesloten, inclusief zonder beperking verklaringen, garanties of toezeggingen over een van de Services, inhoud van derden, faciliteiten, informatie en/of materialen op de Site, inclusief maar niet beperkt tot (i) de nauwkeurigheid van de beschrijvingen van de accommodatie en andere diensten die worden weergegeven op onze Site of hun volledigheid of hun verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel (ii) de uitvoering van een boeking voor accommodatie of diensten die via de site zijn gedaan; (iii) alle opmerkingen van Accommodatieverschaffers of opmerkingen van derden die op de site worden weergegeven; (iv) elke fout bij het maken of opslaan van een boeking die te wijten is aan uw fout of die te wijten is aan andere omstandigheden die buiten onze controle liggen.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor claims, verliezen, schade, hetzij indirect, speciaal, incidenteel, bestraffend, bijkomstig of anderszins, ongeacht of deze wordt veroorzaakt doornalatigheid, schuld, fout, verzuim, handelingen of schendingen door ons, al dan niet voorzienbaar, ontstaan uit of verband houdend met de Diensten en/of de Site in welke actie dan ook op basis van statuut, contract, billijkheid of onrechtmatigheid, waaronder nalatigheid of anderszins in de wet, van welke aard dan ook als gevolg van maar niet beperkt tot: (i) uw gebruik van de Site ; (ii) de onbeschikbaarheid van de Site (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen van uw Inhoud, verzendingen of gegevens; (iv) elk gedrag van derden op de Site (v) moeilijkheden, ongevallen, ziektes of andere problemen die worden veroorzaakt door de Accommodatieverschaffer of andere diensten of die door u of een van uw gezelschap worden geleden tijdens uw verblijf in de accommodatie en/of (vi) elke annulering van een boeking door een Accommodatieverschaffer om welke reden dan ook of het niet leveren van alle of een deel van uw overeengekomen dienst met de Accommodatieverschaffer.

6.3 De Site wordt uitsluitend geleverd op een “as is”-basis en, in het bijzonder,  garanderen we niet dat de informatie die op de Site wordt gepubliceerd foutloos zal zijn of dat de Site vrij zal zijn van virussen of bugs.

6.4 Onze maximale, totale aansprakelijkheid jegens u (contractueel, uit ongelijk of anderszins) is uitsluitend beperkt tot de waarde van de Aanbetaling die voor die boeking is betaald.

6.5 De vermelding van een accommodatie of reisdienst op de Site is niet en mag niet worden opgevat als een specifieke aanbeveling van ons of als een verklaring dat de accommodatie of reisdiensten geschikt zijn voor uw doel of dat de accommodatie of diensten van enige bijzondere kwaliteit zijn.

6.6 We leveren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle transacties met creditcard en bankpas die via de Site worden uitgevoerd, veilig zijn. Als er echter op enig moment tijdens of na het maken van uw boeking afschrijvingen op uw creditcard- of bankafschrift verschijnen voor gebruik op de Site waar u geen toestemming voor heeft gegeven, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die u lijdt als gevolg van, of op enigerlei wijze verband houdt met, genoemd gebruik, transactie of openbaarmaking, behalve wanneer dergelijke ongeoorloofde afschrijvingen een direct gevolg zijn van onze nalatigheid en onderhevig zijn aan eventuele wettelijke rechten die u mogelijk heeft.

6.7 We kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken uw gebruik van de Site en/of de Diensten opschorten en/of beëindigen, en/of de Inhoud verwijderen of bewerken. In een dergelijk geval zijn wij niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enig verlies of schade geleden als gevolg van een dergelijke onderbreking en/of beëindiging.

6.8 We hebben geen controle over noch screenen we de Inhoud van wat op, van of via de Site wordt gepost en daarom garanderen we niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Site, of dat het voor u niet bezwaarlijk zal zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor iets dat is verzonden of ontvangen, of had moeten worden verzonden of ontvangen, maar waarbij dat niet is gebeurd.

6.9 Wij, de Accommodatieverschaffer of derden kunnen links naar andere websites of bronnen op de Site plaatsen. Deze worden puur voor het gemak aangeboden en we onderschrijven de inhoud van die websites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites, noch zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor verlies of schade die u zou kunnen lijden door het gebruik van die websites. Het op deze Site opnemen van hyperlinks naar dergelijke andere websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met de exploitanten van deze websites. Als u besluit deze websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle tekst, software, muziek, geluid, informatie, inhoud, foto’s, afbeeldingen, video, paginalay-outs, logo’s, ontwerp, knoppictogrammen, beelden, handelsmerken, handelsnamen en ander materiaal dat op de Site staat of deel uitmaakt van de Diensten, worden beschermd door wetten betreffende auteursrecht, handelsmerken, databankrechen, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten die onder nationale wetten en internationale verdragen gelden.

7.2 We bezitten of hebben een licentie om alle intellectuele eigendomsrechten te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen) gelieerd aan en in alle versies van de Site en de Diensten, de software die we gebruiken om de Site, de Diensten en alle gegevens te beheren (inclusief gegevens die van u zijn verkregen) die zijn gegenereerd door gebruikers van de Site en de Diensten. Onze website wordt beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik en het is u niet toegestaan deze intellectuele eigendomsrechten op enigerlei wijze te wijzigen, over te dragen, te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verhuren, in licentie te geven, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken.

7.3 Als u Inhoud plaatst of materiaal op de Site indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u ons een niet-exclusief, royalty-vrij en volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld in welke media dan ook.

8. Vrijwaring

8.1 U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen, functionarissen, tussenpersonen en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten (waaronder eventuele juridische kosten die hierdoor worden gemaakt), gemaakt door welke derde partij dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site of die door u in strijd met deze Voorwaarden zijn gemaakt.

9. Algemeen

9.1 Het nalaten of vertraging door ons om een van de rechten hieronder na te leven of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verwerping van een dergelijk recht en zal niet worden beschouwd als een belemmering voor het uitoefenen of handhaven van dit recht op enig moment daarna.

9.2 De koppen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis of reikwijdte van deze Voorwaarden en zullen geen andere juridische gevolgen hebben.

9.3 U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het niet nakomen van of een vertraagde uitvoering van de Diensten als gevolg van overmacht, oorlog, terroristische daden, rellen, burgerlijke onrust, tussenkomst van overheid of publieke instanties, brand, staking of lock-out, export- en/of importverboden, tekort aan arbeidskrachten, brandstof of stroom of enige andere oorzaak buiten onze macht die de Diensten kan vertragen of belemmeren.

9.4 U erkent dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden of uw gebruik van deze Site.

9.5 Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met het doel van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van deze Voorwaarden van kracht.

9.6 We kunnen de Site, de Diensten of de correspondentie die we naar u sturen gebruiken om advertenties te plaatsen waarin reclame wordt gemaakt voor producten en diensten die we aanbieden. Elke door ons naar behoren gemachtigde persoon of onderneming mag de Site gebruiken om reclame te maken voor hun producten of diensten of om deze te promoten.

9.7 De originele Engelstalige versie van deze algemene voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie van de Engelse versie is slechts uit beleefdheid gemaakt en de rechten en plichten van de partijen zijn en zullen door de Engelse versie worden bepaald. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze Overeenkomst of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en enige andere vertaalde versie, is de Engelstalige versie overheersend en is deze bindend en afdoend. De Engelse versie zal worden gebruikt in alle juridische procedures.

9.8 Elke kennisgeving of andere communicatie die in verband met de Diensten moet worden gebruikt, moet schriftelijk zijn en moet:

(a) met de hand afgeleverd of per vooruitbetaalde post verzonden worden naar The Digital Hub, 10 – 13 Thomas Street, Dublin 8, Ierland;

(b) per e-mail worden verzonden naar [email protected]; of naar een ander e-mailadres, zoals van tijd tot tijd wordt vermeld in deze Voorwaarden.

9.9 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland. U stemt er hierbij mee in dat de rechtbanken van Ierland de exclusieve jurisdictie hebben om kennis te nemen van alle rechtszaken, acties of procedures die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of Diensten en zich voor dergelijke doeleinden onherroepelijk onderwerpen aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

9.10 Het Privacybeleid, toegankelijk via de Site, maakt ook deel uit van deze Voorwaarden.

Als er vragen zijn die we hier niet beantwoorden, neem dan contact met ons op via [email protected]. We horen graag van je.

Finán en het hele team van Campsited

  • Grootste keuze

    Campings van alle soorten
  • Filters en gecontroleerde beoordelingen

    Om uw perfecte plaats te vinden
  • Snel, efficiënt, veilig

    Boekingen en betalingen

Sluit je aan

Customer support